Med hjälp av ett trikintest går det att avgöra om köttet från häst, björn eller vildsvin är säkert att äta.  Kött som är infekterat av trikiner kan orsaka sjukdomen trikinos, vilken i vissa fall kan vara dödlig. Trikiner är parasiter och tillhör släktet rundmaskar. De börjar sina liv som maskar och när de hamnar i tarmkanalen på ett värddjur, förökar de sig. De larver som då produceras sprids genom kroppen tills de hamnar i muskelvävnaden, där de gräver in sig. Trikintest görs därför på muskelvävnad från jaktbyten eller slaktdjur. Om djuret är infekterat med trikiner, upptäcks detta genom att muskelvävnaden bryts ned under ett trikintest på ett laboratorium. I bottensatsen av provvätskan går det då att hitta och identifiera trikinlarver.

 

Den människa som äter infekterat kött riskerar också att infekteras av denna parasit. Den som insjuknar i trikinos får symtom som innefattar muskelsmärtor, feber, illamående och diarré. Larverna kan också ge upphov till allergiska reaktioner. I tidiga stadium av sjukdomen kan man behandla med avmaskningsmedel, annars behandlar man de symtom som uppstår. Trikinos kan ha ett milt förlopp men risken finns också att den drabbade insjuknar svårt. Eftersom följderna kan vara så allvarliga, är det viktigt att göra trikintest på kött.